STARTPAGINA OVER ROZENKRUISERS

Je stelt jezelf vragen over het leven en over de zin van jouw bestaan. Je kunt er geen genoegen mee nemen dat je eenmaal geboren wordt en eenmaal weer sterft. Maar je voelt dat het leven een mysterie is en veel meer dan een natuurlijk instinct om te overleven. En dat er een eenheid moet bestaan, die je nog maar heel beperkt ervaart.

LEVENSVRAGEN

Misschien kun je je dan ten aanzien van deze levensvragen laten inspireren door het rozenkruis en de rozenkruisers. Deze startpagina wijst je de weg naar het altijd actuele gnostiek-hermetische gedachtegoed dat de rozenkruisers sinds de 17 eeuw uitdragen, maar al bestaat sinds de Oudheid.

VOLKOMEN DIENEN

De Broederschap van het Rozenkruis heeft de gehele mensheid van harte lief en wil allen die dit wensen zonder enige uitzondering geheel en volkomen dienen. Zij deelt geen inwijdingen uit en schenkt geen bijzondere voorrechten aan uitgezonderden. Zij is er voor allen en zij is volkomen objectief, vrij van alle rassen en volkeren,vrij van politieke, sociale en economische inzichten en woelingen.

GEESTELIJKE BEWUSTWORDING EN VERNIEUWING

In haar mensheidsdienst wijdt zij zich primair aan het oorspronkelijke Vaderland van het menselijke geslacht, het Onbeweeglijk Koninkrijk dat niet van deze wereld is, maar haar wel doorstraalt, en stuwt tot geestelijke bewustwording en vernieuwing.

E-MAIL NIEUWSBRIEVEN EN SOCIALE MEDIA

Deze startpagina over de rozenkruisers biedt je ruime mogelijkheden om je oriënteren op het Rozenkruis: van geschiedenis tot hedendaagse organisaties en van literatuur tot activiteiten. Je kunt volger worden op sociale media en je opgeven voor e-mail nieuwsbrieven.

www.rozenkruisers.openbaar.info
Christian Rosencr.
 Christian Rosencreutz
  Wikipedia
 Wie is Christiaan
  Rozenkruis?
 Christiaan Rozenkruis
  als kern van
  toekomstige
  mensheidsreligie

Geschiedenis
 Bloemlezing klassieke
  rozenkruisers (pdf)
 Rozenkruisers
  Wikipedia
 Boek Peter Huijs en
  Kees Bode,
  Rozenkruisers
 Boek Marcel Roggemans,
  broederschappen
 Boek Frans Smit, vier
  eeuwen levende
  traditie
 Boek Peter Huijs,
  geroepen door het
  wereldhart
 Dissertatie Govert
  Snoek rozenkruisers in
  NL in 17e eeuw
 Pentagram 1995/2
  geschiedenis
  rozenkruisers
 Pentagram 1999/2
  klassieke
  rozenkruisers
 Kroniek in goud, Frans
  Smit
 Vrijmetselaars en
  rozenkruisers-ideeën
 Vrijmetselarij,
  rozekruiserij en
  gnosticisme
 Grondleggers van de
  moderne esoterie

Klassieke teksten
 Dhammapada,
  tegengestelde verzen
 Evangelie der Waarheid
 Gelijkenis van de
  parels
 Gulden verzen van
  Pythagoras
 Het boek van reinheid
  en rust
 Het gewaad van de
  Thora is niet de
  Thora, Zohar
 Het temmen van de os
 Hymne aan de zon van
  Farao Echnaton
 Johannes Evangelie,
  proloog
 Lied van de parel
 Nuctemeron van
  Apollonius van Tyana
 Salomo's lofzang op de
  wijsheid
 Stem van de Stilte
 Tabula Smaragdina van
  Hermes Trismegistus
 Tao Teh Jing (pdf)
 Verhandeling over de
  opstanding

 
Organisaties NL/BE
 Lectorium
  Rosicrucianum
 Informatiecentrum
  Rozenkruis Haarlem
 Stichting Rozenkruis
 Rozekruis Pers
 Pentagram Boekwinkel
  Haarlem
 Bibliotheca
  Philosophica Hermetica
  (BPH), Ritman Library
  Amsterdam
 Rosicrucian Fellowship
 Orde van het Klassieke
  Rozenkruis Fama
  Fraternitatis
 Antroposofische
  Vereniging
 Amorc, Aloude Mystieke
  Orde Rosae Crucis

Stichters orden
 Jan van Rijckenborgh
  (1896-1968)
 Catharose de Petri
  (1902-1990)
 Max Heindel
  (1865-1919)
 Rudolf Steiner
  (1861-1925)
 Spencer Lewis
  (1883-1939)
 Henk Leene (1924-2014)

Rozenkruisersmotto
 Drievoudig motto van
  klassieke
  rozenkruisers
 De afsluting van het
  boek T van Christiaan
  Rozenkruis
 Grondsteenmeditatie
  Rudolf Steiner 1923

Gnosis
 Gnosis volgens
  Wikipedia
 Jan van Rijckenborgh
  over gnosis
 Prof. Roelof van den
  Broek over gnosis
 Online boek 'De Adem
  van de gnosis' van Mia
  en Henk Leene
 Onderzoek naar gnosis
  in de Oudheid
 Boek 'Gnosis in de
  Oudheid'
 Boek 'De Universele
  Gnosis'

Bloemlezingen (pdf)
 De opstanding van de
  innerlijke mens
 De Heilige Geest en
  het Pinksterfeest
 Johannes de Doper in
  de mens op het pad

 
Social media R.C.
 Facebook Lectorium
  Rosicrucianum NL
 Facebook Spirituele
  Teksten
 Facebook Stichting
  Rozenkruis
 Pinterest Stichting
  Rozenkruis
 Slideshare Stichting
  Rozenkruis
 Tumblr weblog
  Stichting Rozenkruis
 Facebook Ritman
  Library (BPH, EN)
 Youtube spirituele
  teksten

Catharose de Petri
 Spirituele
  intelligentie
 Johannes en Jezus
 Kruisafname en
  opstanding
 Emmaüsgangers

J. van Rijckenborgh
 Christelijk
  inwijdingsmysterie
 Drie kruisen op
  Golgotha
 Een nieuwe roep
 Esoterische visie op
  de opstanding
 Evangelie van de
  vrijheid
 Feest van Sint Jan en
  de witte roos
 Heilige berg betreden
 Heilige Geest
 Johannes de Doper en
  Elia
 Krishna en Christus
 Magie van de Bijbel
 Ontplooiing van
  talenten
 Pinksteren esoterisch
 Pionier in het
  Aquarius Tijdperk
 Verheven kracht
 Vragen van de sfinx
 Vurige driehoek,
  trigonum igneum
 Zendingsbevel

Lichtdragers
 Johann Valentin
  Andreae
 Jacob Boehme
 Giordano Bruno
 Jan Amos Comenius
 Meester Eckhart
 Marsilio Ficino
 Robert Fludd
 Mani
 Paracelsus
 Pythagoras
 Angelus Silezius
 Benedictus Spinoza
 Johannes Tauler
 Hermes Trismegistus
 Apollonius van Tyana

 
Info aanvragen
 E-learning Rozenkruis
  en Gnosis
(tip)
 Dagelijkse e-mails in
  kerstperiode
 Nieuwsbrief Stichting
  Rozenkruis
 Nieuwsbrief Lectorium
  Rosicrucianum
(tip)
 Nieuwsbrief Pentagram
  boekwinkel
 Gratis Boek van Mirdad
  (pdf)
(tip)
 E-Pentagram (Engels)

Online programma's
 Spirituele Kerst
 Spirituele Pasen
 Spirituele Pinksteren
 Mysteriën van Tao

Fama Fraternitatis
 Fama boek P. van der
  Kooij
 Fama boek J. van
  Rijckenborgh
 Fama tekst pdf gratis
 Fama + Confessio
  commentaar pdf gratis
 Deel 1 Fama podcast en
  tekst
 Deel 2 Fama podcast en
  tekst
 Deel 3 Fama podcast en
  tekst
 Deel 4 Fama podcast en
  tekst
 Deel 5 Fama podcast en
  tekst
 Deel 6 Fama podcast en
  tekst
 Fama 1 video
 Fama 2 video
 Fama 3 video
 Fama 4 video
 Fama 5 video
 Fama 6 video

Confessio Fratern.
 Confessio boek Jan van
  Rijckenborgh
 Confessio pdf tekst
  gratis
 Confessio video 15
  citaten
 Confessio slideshow 7
  citaten

Alchemische Bruiloft
 Boek 1 Alchemische
  Bruiloft J. van
  Rijckenborgh
 Boek 2 Alchemische
  Bruiloft J. van
  Rijckenborgh
 Het scheikundig
  huwelijk, Henk Leene
 Pentagram 2005/2 thema
  Alchemische Bruiloft
 Boek de Alchemische
  bruiloft ontcijferd,
  Munin Nederlander
 Podcast en tekst de
  uitnodiging aan
  Christiaan Rozenkruis
 Video de uitnodiging
  aan Christiaan
  RozenkruisKLIK HIER VOOR E-LEARNING ROZRNKRUIS EN GNOSIS

De beheerder van deze pagina: Christiaan
Tips, links of commentaar? Klik hier voor de contactpagina
Momenteel staan er 144 links op deze pagina.
Laatste aanpassing: 16-11-2015
Dit script is ontwikkeld door Dannik.nl - © alle rechten voorbehouden.
Voor meer informatie: chx.nl